logo zwembad schuagt
home ons zwembad foto's openingstijden tarieven aanvragen abonnement activiteiten schoolzwemmen de 6 uur van schuagt huisregels vacatures onze helden contact seniorenzwemmen links
huisregels
adresbalk

U bent van harte welkom in zwembad Schuagt


Wij streven ernaar onze gasten een plezierig klimaat te bieden door hinder en overlast te voorkomen.
Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig klimaat.
Door betreding van deze locatie gaat u akkoord met de volgende huisregels.

De huisregels

1. De bezoeker is verplicht een geldig entreebewijs te kunnen tonen en er kan om een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
2. Volg aanwijzingen van ons personeel direct op, in het belang van de goede orde en veiligheid.
3. Het dragen van straatschoeisel, eten of drinken is op de perrons en doucheruimte niet toegestaan.
4. Onnodig gebruik maken van de douchen is niet toegestaan.
5. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht van het ondiepe gebruik te maken of in het diepe bassin alleen het sta gedeelte en met gebruik van een drijfmiddel en onder begeleiding van personen ouder dan 18 jaar in badkleding. Personen die de zwemtechniek niet machtig zijn mogen geen gebruik maken van de diepe bassins.
6. Zwemmen is alleen toegestaan in badkleding. De toezichthouder beoordeelt of de badkleding is toegestaan.
7. De toezichthouder beoordeelt of meegebrachte speel-en drijfmiddelen van welke aard dan ook in het zwembad gebruikt mogen worden.
8. Het duiken en springen van de perrons (ondiep water) en brug van het zwembad is niet toegestaan.
9. Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de duikplanken.
10. Het betreden en gebruiken van de duikplanken geschiedt op eigen risico.
11. Hardlopen op de perrons en/of in de kleedkamers is niet toegestaan.
12. Vuil en afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden geworpen.
13. Het is niet toegestaan te roken in de accommodatie.
14. Bezoekers met huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziektes worden niet toegelaten.
15. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers en hokjes door mannen en vrouwen is niet toegestaan. Na het omkleden dien de kleedruimten binnen 10 minuten te zijn ontruimd.
16. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
17. Gevonden voorwerpen dienen aan de receptie te worden afgegeven.
18. Verbaal en /of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
19. Ongewenste en/of gewensté intimiteiten in deze sportaccommodatie worden niet getolereerd.
20. Wanneer u dit gevraagd wordt, dient u uw kleding of tassen te laten controleren. Bij weigering kan u verzocht worden het terrein te verlaten.
21. Het gebruik van drugs en/of alcoholische dranken is in zwembad Schuagt niet toegestaan.
22. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
23. Bezoekers die de orde en veiligheid verstoren kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot de gehele accommodatie worden ontzegd.
24. Bij het onvoldoende opvolgen van de huisregels of plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijde de politie ingeschakeld.


Stichting zwembad Schuagt

sfeerfoto
sfeerfoto
sfeerfoto
home | het zwembad | foto’s | openingstijden | tarieven | aanvragen abonnement | activiteiten | schoolzwemmen | de 6 uur van de schuagt | huisregels | vacatures | onze helden | contact | seniorenzwemmen | links | facebook
©Zwembad Schuagt. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Studio Liedorp - Krimpen aan de Lek

fb